İdarə heyəti

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famin Tahir oğlu Salmanov

Geologiya-minerologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qulam Rüstəm oğlu Babayev

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əfsun Rəzzaq oğlu Sucayev

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Roida Oktay qızı Rzayeva

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Famil Əlizadə oğlu Seyfullayev

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eşqanə Akif qızıBabayeva

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Məmmədağa oğlu Məmmədov

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Oktay qızı Ələkbərova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehrac İsa oğlu Abbasov

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru Orxan Rəfael oğlu Abbasov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Firudin oğlu Yusifov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Vasif oğlu Hüseynzadə

Fərid Məmməd oğlu Seyfullayev

Xuraman Nüsrət qızı Əhmədova

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.