Elmi bölmələr

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin katibi

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Suma Hüseynova

E-mail: Soma_ori@mail.ru

Kimya Elmləri Bölməsinin katibi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Məmmədağa oğlu Məmmədov

E-mail: faikmamadob@mail.ru

Yer Elmlər Bölməsinin katibi

Vüqar Əliş oğlu Fərəcov

E-mail: vugarf@gmail.com

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin katibi

Aidə Akif qızı Dadaşova

E-mail: aida_dadashova@mail.ru

Humanitar Elmlər Bölməsinin katibi

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzmiyə Yigitoğlu

E-mail: nazmiyya@mail.ru

İctimai Elmlər Bölməsinin katibi

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov

E-mail: bakhtiyarjalilov@yahoo.com

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.