Sədrlər Şurası

Adı və soyadı

Doğum tarixi

(gün, ay, il)

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Elm və müəssisələr

Əlaqə vasitələri

(tel, e-mail və s.)

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA BÖLMƏSİ

1.

Famin Salmanov

12.02.1979

Fizika-riyaziyyat

üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

İş: +994 12 5392579

E-mail: famin-salmanov@rambler.ru

2.

Suma Hüseynova

07.12.1981

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Fizika İnstitutu

E-mail: Soma_ori@mail.ru

 3.

Famil Mustafa

 

 

AMEA  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

E-mail: famil_m@yahoo.com

4.

Famil Seyfullayev

14.07.1980

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

İş:    012 538 65 13

E-mail: kur_araz@rambler.ru

 5.

Samir Rüstəmov

24.05.1980

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA  Kibernetika  İnstitutu

İş:5399231

E-mail: samir.rustamov@gmail.com

 6.

Fərhad Yusifov

26.04.1982

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

İş: 012 510 12 60

E-mail: farhadyusifov@gmail.com

KİMYA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

7.

Nərminə Abdullayeva

27.04.1980

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA  Akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

 

8.

Əfsun Sucayev

14.11.1979

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA  Akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

İş: 0125149612

E-mail: s.afsun@mail.ru

 9.

Sevil Maşayeva

11.05.1977

Kimya üzrə  fəlsəfə doktoru

AMEA Polimer Materialları İnstitutu

İş:    0186420075;  0124976038

E-mail: sevil.mashayeva@gmail.com

10. 

Faiq Məmmədov

15.08.1973

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

M.F.Nağıyev adına Kimya Prosesləri İnstitutu

E-mail: faikmamadov@mail.ru

11. 

 

 

Yoxdur

Təcrübə-Sənaye Zavodu

 

YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 12.

Vüqar Fərəcov

18.11.1979

Yoxdur

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

İş: 012-510-53-60

e-mail: vugarf@gmail.com

 13.

Samirə Ələkbərova

20.05.1985

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA  Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

İş: 5393376

E-mail: alakbarovasamira@hotmail.com

14. 

Orxan Abbasov

21.03.1980

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Geologiya İnstitutu

E-mail: ortal80@bk.ru

AQRAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

15. 

Məhəmməd Eldarov

05.02.1987

Yoxdur

AMEA  Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

İş: (012)5625418/110

E-mail: eldarov87@hotmail.com

 

         

16. 

Fikrət Feyziyev 

 

Yoxdur

AMEA  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

 

BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 17.

Səbinə Bünyatova

21.02.1983

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA  Zoologiya İnstitutu

(012) 375 81 54

E-mail: s_bunyatova@mail.ru

18. 

Zenfira Qədimova

02.10.1981

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Fiziologiya İnstitutu

e-mail: physiolog_81@hotmail.com

19. 

Xəlilzadə Vüsalə 

 

 

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

 

20. 

Samirə Bağırova

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA   Dendrologiya İnstitutu

İş: 4548298

21. 

Aidə Dadaşova

28.12.1982

Yoxdur

AMEA Botanika İnstitutu

E-mail:aida_dadashova@mail.ru

22. 

Fərid Seyfullayev

09.09.1985

Yoxdur

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

İş: 5024321

Mail:fseyfullayev@yahoo.com

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

23. 

Eşqanə Babayeva

01.03.1982

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

İş: (012) 538-41-80

E-mail:azimova-eshqane@rambler.ru

24. 

Pərviz Ağayev

07.05.1980

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

İş: 439 23 63

E-mail: subhantalibli@gmail.com

 25.

Aqil Əhmədov

09.05.1979

Yoxdur

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu

İş: 5372073

E-mail: wimotsky@gmail.com

26. 

Nəzmiyyə Yigitoğlu

09.04.1976

Yoxdur

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

İş: 4923179

E-mail: nazmiyya@mail.ru

27. 

Bəhmən Kərimov

06.03.1976

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

İş: 493 11 34

E-mail : behmen_76@mail.ru

28. 

Nailə Mustafayeva

02.12.1975

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

E-mail: nailemustafayeva@yahoo.com.tr

29. 

Cahid İsmayıloğlu

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

0125372081

30. 

Bəxtiyar Cəlilov

06.07.1975

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

E-mail: bcelilov@mail.ru,

bakhtiyarjalilov@yahoo.com

31. 

Roida Rzayeva

03.02.1979

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

АМЕА Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

İş: 538 12 27

E-mail: roida@bk.ru; roidarzaeva@gmail.com

 32.

Ramil Əliyev

02.11.1976

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

İş: 012-510-68-06

E-mail: ramil_turkel@mail.ru

33. 

İlqar Niftəliyev

26.05.1972

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

İş: 5393615

E-mail:Ilg4352@yandex.ru

34. 

Pərvanə Əliyeva

11.09.1984

Yoxdur

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Email:aliyeva1984@yahoo.com

35. 

 

28.07.1981

Yoxdur

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana

İş:  0125103437

36. 

Nail Qurbanov

24.11.1979

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Folklor İnstitutu

İş: 498-16-21

E-mail: nail.qurbanov.79@mail.ru

37. 

Natiq Mürsəlov

02.10.1987

Yoxdur

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

İş: 492 06 57

38. 

Əkrəm Hüseynzadə

30.04.1983

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

E-mail: ekrem.h@mail.ru

RƏYASƏT HEYƏTİNİN NƏZDİNDƏKİ TƏŞKİLATLAR

 39.

Elnur Həsənov

28.04.1987

Yoxdur

AMEA-nın Gəncə Bölməsi

E-mail:el-hasanov@mail.ru

40. 

Rahim Həsənov

09.04.1981

Yoxdur

Şəki Regional Elmi Mərkəzi

 

           

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.