UKRAYNALI PROFESSOR AMEA BOTANİKA İNSTİTUTUNDAUKRAYNALI PROFESSOR AMEA BOTANİKA İNSTİTUTUNDA...


Fev 23 , 2016 | 11:11 / Görüşlər

Gənc alimlər ahılları sevindiriblərGənc alimlər ahılları sevindiriblər...


Okt 03 , 2015 | 01:00 / Görüşlər

Məktəblilərin ekskursiyası təşkil olunubMəktəblilərin ekskursiyası təşkil olunub...


İyn 11 , 2015 | 04:00 / Görüşlər

Cəm : 80

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.