AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun alimlərinin növbəti məqaləsi nüfuzlu xarici jurnalda dərc edilib
Fev 19 , 2018 | 12:00 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 541 )

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun alimlərinin müştərək beynəlxalq tədqiqatlarının nəticələri  impakt faktoru 2.042 olan Tomson Reuters beynəlxalq bazada referatlaşdırılmış "Wiley" nəşriyyatına aid olan Journal of Biochemical and Molecular Toxicology adlı nüfuzlu xarici jurnalda (Parham Taslimi , Cuneyt Caglayan, Vagif Farzaliyev, Oruj Nabiyev, Afsun Sujayev, Fikret Turkan, Ruya Kaya, İlhami Gulçin, Synthesis and discovery of potent carbonic anhydrase, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, and α-glycosidase enzymes inhibitors: The novel N,N′-bis-cyanomethylamine and alkoxymethylamine derivatives, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbt.22042/full) icmal məqaləsi dərc olunub.

Məqalə N, N'-bis-siyanometilamin və alkoksimetilamin törəmələri: potensial karbon anhidraz, asetilkolinesteraza, butirilxolinesterazın va α-glikosidaz fermenti inhibitorlarının sintezi və aşkar edilməsinin tədqiqinə  həsr olunumuşdur.

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.