AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun alimlərinin məqaləsi nüfuzlu “Semiconductors” jurnalında dərc olunmuşdur
Sen 11 , 2018 | 07:39 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 693 )

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun əməkdaşlarının məqaləsi "Tomson Reuters" elmi bazasında referatlaşdırılmış “Semiconductors” jurnalında dərc olunmuşdur (R.M.Sardarli, A.P.Abdullayev, N.A.Aliyeva, F.T.Salmanov, M.Y.Yusifov, A.A.Orudjeva. //Superionic Conductivity of (TlGaSe2)1 – x(TlInS2)x Solid Solutions, Semiconductors, 52(10):1229-1232 DOI: 10.1134/S106378261810018).

Məqalə superion keciriciliyə malik kristallarin - bərk məhlullarının elektrik və dilektrik xassələrinin təqdiqinə həsr olunub.
https://link.springer.com/article/10.1134/S1063782618100184
 
 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.