Milli birlik və vətəndaş həmrəyliyiMilli birlik və vətəndaş həmrəyliyi...


May 03 , 2020 | 05:00 / Musahibələr, çıxışlar

Ötən il yüksək nəticələrlə başa vurulduÖtən il yüksək nəticələrlə başa vuruldu...


Yan 22 , 2020 | 04:59 / Musahibələr, çıxışlar

Güclü lideri olan xalq yenilməzdirGüclü lideri olan xalq yenilməzdir...


Dek 08 , 2019 | 12:21 / Musahibələr, çıxışlar

Milli köklərə söykənən mənəvi dəyərlərimiz həmişə yaşayacaqMilli köklərə söykənən mənəvi dəyərlərimiz həmişə yaşayacaq...


Noy 27 , 2019 | 09:17 / Musahibələr, çıxışlar

Cəm : 70

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.