Unikal sahələri tədqiq edən gənc alimUnikal sahələri tədqiq edən gənc alim...


Fev 26 , 2015 | 12:07 / Musahibələr, çıxışlar

Cəmiyyətin gənc alimə münasibəti dəyişibCəmiyyətin gənc alimə münasibəti dəyişib...


Fev 17 , 2015 | 12:13 / Musahibələr, çıxışlar

“Gənc alimin silahı araşdırmaq olmalıdır”“Gənc alimin silahı araşdırmaq olmalıdır”...


Avg 13 , 2014 | 12:40 / Musahibələr, çıxışlar

Cəm : 65

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.