Jurnal haqqında

Gənc tədqiqatçı jurnalı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası tərəfindən ildə 2 dəfə  (altı ayda bir) olmaqla çap olunur. AMEA-nın institut və təşkilatlarında, eləcə də digər yerli və xarici elm və təhsil müəssisələrində çalışan və əsasən yaşı 35-ə qədər olan gənc alim, elmi işçi, doktorant, dissertant, həmçinin magistr tələbələri jurnala tədqiqat və xülasə tipli məqalələrini təqdim edə bilərlər. “Gənc Tədqiqatçı” jurnalı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Protokol №06-R) iclasının Qərarı ilə pedaqogika elmləri istisna olmaqla, qalan bütün elm sahələri üzrə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması üçün tövsiyə edilən dövri nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.