Rəhbərlik

 Sədr:

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famin Tahir oğlu Salmanov

İş: (+994 12 ) 5392579

E-mail: famin.salmanov@science.az

 Sədrin müşaviri:

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Rəfael oğlu Abbasov

Mobil: (+994 51) 7609090

E-mail: ortal80@bk.ru

Koordinator:

 

Müavinlər:

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famil  Əlizadə oğlu Seyfullayev

Mobil: (+994 77) 5342424

E-mail: kur_araz@ramber.ru

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eşqanə Akif qızı Babayeva

E-mail: azimova-eshqane@rambler.ru

Elmi katib:

Ulduzə Qurbanova 

E-mail: 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.