Ümumi məlumat

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin “AMEA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının yaradılması” haqqında 17 oktyabr 2013-cü il tarixli, 21/3№-li Qərarına uyğun olaraq 27 dekabr 2013-cü il tarixli AMEA-nın elmi müəssisələrinin gənc alim və mütəxəssislərinin ümumi yığıncağında AMEA Gənc Alim  və Mütəxəssislər Şurası təsis olunmuşdur. Şuraya hal-hazırda kimya üzrə fəlsəfə doktoru Elmir Babayev rəhbərlik edir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə  fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili, əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirilməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası AMEA-nın 42 institut və təşkilatlarında fəaliyyət göstərən gənc alim və mütəxəssislər şuralarını (yerli) koordinasiya etməklə, ümumilikdə  2500-dən çox üzvü özündə birləşdirir.

Şura Azərbaycan Respublikasının (AR) Konstitutsiyası və qanunlarını, AR Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, AR Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, AMEA-nın Nizamnaməsini, AMEA Rəyasət Heyətinin qərarlarını, AMEA prezidentinin əmr və sərəncamlarını və özünün Nizamnaməsini rəhbər tutaraq illik tədbirlər planı əsasında fəaliyyət göstərir.

İctimai birliyin fəaliyyət strategiyasına elmin təbliği və təşviqi, innovativ layihələrin koordinasiyası, regionlarla iş, beynəlxalq əməkdaşlıq, elmi ictimai tədbirlərin keçirilməsi, elmi nəşrlər, AMEA-nın nəzdində olan təşkilatlarda fəaliyyət göstərən yerli şuraların fəaliyyətinin mütəmadi monitorinqi və ictimai əlaqələr daxildir. 

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.