İdarə heyəti

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famin Tahir oğlu Salmanov

Geologiya-minerologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qulam Rüstəm oğlu Babayev

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əfsun Rəzzaq oğlu Sucayev

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famil Əlizadə oğlu Seyfullayev

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eşqanə Akif qızı Babayeva

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Məmmədağa oğlu Məmmədov

Biologiya üzrə elmlər doktoru Mehrac İsa oğlu Abbasov

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Oktay qızı Ələkbərova

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru Orxan Rəfael oğlu Abbasov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ulduzə Qurbanova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əkrəm Vasif oğlu Hüseynzadə

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Roksana Əkbər qızı Əskərova

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xuraman Nüsrət qızı Əhmədova

Fərid Məmməd oğlu Seyfullayev

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.