Sədrlər Şurası

Adı və soyadı

Doğum tarixi

(gün, ay, il)

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Elm və müəssisələr

Əlaqə vasitələri

(tel, e-mail və s.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi

  1.  

Famin Salmanov

12.02.1979

Fizika-riyaziyyat

elmləri namizədi

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

Mob: +994 50 4528196

E-mail: famin-salmanov@rambler.ru

  1.  

Qafil Dəmirov

01.08.1981

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Fizika İnstitutu

Mobil: 0559797602

 

  1.  

Famil Mustafa

19.04.1983

Yoxdur

AMEA  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

 

  1.  

Famil Seyfullayev

14.07.1980

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Ev:  012 376 62 59

İş:    012 538 65 13

Mobil:050 383 32 84

E-mail: kur_araz@rambler.ru

  1.  

Ruhiyyə Quliyeva

05.03.1982

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Biofizika İnstitutu

 

 

  1.  

Rəşad Məstəliyev

06.07.1981

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA  İdarəetmə Sistemləri  İnstitutu

Ev: 4562427

İş:5399231

Mob:0505242700

  1.  

Adıgözəlova Nərmin

 

21.01.1988

Yoxdur

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.