“Ali məktəblərin birində Arxeologiya fakültəsi açılmalıdır”“Ali məktəblərin birində Arxeologiya fakültəsi açılmalıdır”...


Sen 21 , 2015 | 06:00 / Musahibələr, çıxışlar

Azərbaycanlı gəncin Fransadakı uğurlarıAzərbaycanlı gəncin Fransadakı uğurları...


Sen 03 , 2015 | 12:00 / Musahibələr, çıxışlar

Tofiq Abdin yaradıcılığıTofiq Abdin yaradıcılığı...


İyn 18 , 2015 | 07:06 / Musahibələr, çıxışlar

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ELMİHEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ELMİ...


May 15 , 2015 | 05:00 / Musahibələr, çıxışlar

Dünyada 6 dildə 120-dən çox elmi məqaləsi çap olunan gənc alimDünyada 6 dildə 120-dən çox elmi məqaləsi çap olunan gənc alim...


Apr 02 , 2015 | 08:08 / Musahibələr, çıxışlar

Cəm : 53

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.