Tofiq Abdin yaradıcılığıTofiq Abdin yaradıcılığı...


İyn 18 , 2015 | 07:06 / Musahibələr, çıxışlar

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ELMİHEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ELMİ...


May 15 , 2015 | 05:00 / Musahibələr, çıxışlar

Dünyada 6 dildə 120-dən çox elmi məqaləsi çap olunan gənc alimDünyada 6 dildə 120-dən çox elmi məqaləsi çap olunan gənc alim...


Apr 02 , 2015 | 08:08 / Musahibələr, çıxışlar

“Gənc alimlər yüksək səviyyəli elmi-tədqiqatlar apara bilirlər”“Gənc alimlər yüksək səviyyəli elmi-tədqiqatlar apara bilirlər”...


Mart 31 , 2015 | 12:18 / Musahibələr, çıxışlar

“Avropa ilə Azərbaycan elmini müqayisə etmək doğru olmaz”“Avropa ilə Azərbaycan elmini müqayisə etmək doğru olmaz”...


Mart 16 , 2015 | 04:07 / Musahibələr, çıxışlar

Unikal sahələri tədqiq edən gənc alimUnikal sahələri tədqiq edən gənc alim...


Fev 26 , 2015 | 12:07 / Musahibələr, çıxışlar

Cəmiyyətin gənc alimə münasibəti dəyişibCəmiyyətin gənc alimə münasibəti dəyişib...


Fev 17 , 2015 | 12:13 / Musahibələr, çıxışlar

Cəm : 62

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.