Azərbaycan alimi yüksək impakt faktorlu jurnalda xarici həmmüəlliflərlə birgə məqalə dərc edib
May 22 , 2019 | 11:49 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 329 )

MEA Botanika İnstitutunun direktoru, akademik Validə Əlizadənin beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif ölkələrin (Çin, ABŞ, Gürcüstan) həmmüəllifləri ilə birgə yüksək impakt faktorlu “Molecules” jurnalında Uzunsov ardıc (Juniperus oblonga) bitkisindən alınmış “Labdane və Abietanediterpenoids from Juniperusoblanga and their cytotoxic activity” adlı məqaləsi dərc olunub. 

Geniş spektroskopiya üsulu və kimyəvi vasitələrdən istifadə etməklə, əvvəlcədən təsvir edilməmiş diterpenoidin strukturu ayrılmış və müəyyən edilmişdir. Ayrılmış birləşmələr üç insan şiş hüceyrə xəttinə qarşı sitotoksik fəallıq üzrə qiymətləndirilmişdir. Bu məqalə J. oblonga növündən əldə edilən  diterpenoidlər haqqında ilk məlumatdır. Bundan əlavə, ilk dəfə olaraq Juniperus cinsinə aid 5 daha birləşmə müəyyən edilmişdir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.