Kimyaçı alimlərin məqaləsi yüksək impakt faktorlu jurnalda dərc olunub
Sen 25 , 2020 | 04:32 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 260 )

AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru, akademik Vaqif Abbasov, kimya üzrə fəlsəfə doktorları Yeganə Ağazadə, Nizami Mürsəlov, Ülviyyə Yolçuyeva və texnika elmləri doktoru Elmar Abdullayevin həmmüəllifi olduğu məqalə Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCIE) bazasına daxil olan “Polish Journal of Chemical Technology” yüksək impakt faktorlu jurnalında çapdan çıxıb.

“Amidoamin əsaslı qeyri-üzvi komplekslərin mikrobioloji və atmosfer korroziyasına qarşı inhibitor-bakterisid təsirinin tədqiqi” adlı məqalədə metalların korroziyadan mühafizəsinə qarşı aparılan araşdırmaların nəticəsi əksini tapıb. Hazırlanmış komplekslərin inhibitor-bakterisid xassələrinin tədqiqi nəticəsində müəyyən edilib ki, bu komplekslərin inhibitor-bakterisid kimi tətbiqinə imkan verir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.