AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun əməkdaşlarının məqaləsi nüfuzlu xarici jurnalda çap olunub
Fev 04 , 2021 | 07:00 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 437 )

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun əməkdaşları Axundzadə Hacı Vahid və Rəna Xankişiyevanın həmmüəllif olduqları "Synthesis, crystal structure and antibacterial studies of dihydropyrimidines and their regioselectively oxidized products" adlı məqalə "Web of Science" bazasına daxil olan "RSC Advances" jurnalında (İmpact Factor: 3.119, Q1 quartile) çap olunub. Məqalə dihidropirimidin əsaslı birləşmələrin və onların regioselektiv oksidləşmə məhsullarının sintezi, kristal quruluşunun və antibakterial göstəricilərinin öyrənilməsinə həsr edilib. Məqalə Fransa, İtaliya, Tunis və Azərbaycandan olan alimlərin birgə əməyi nəticəsində ərsəyə gəlib və bu məqalə həmmüəlliflərin artıq ikinci məqaləsidir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.