Gənc alimin məqaləsi Koreyanın yüksək impakt faktorlu jurnalında nəşr edilib
Mart 10 , 2021 | 12:16 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 1034 )

MEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsinin böyük elmi işçisi, mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Emin Bağırovun “Daxili və xarici hidrostatik təzyiqlərdən yaranan qeyri-bircins ilkin gərginlikli içiboş ikiqat silindirdə burulma dalğa dispersiyası” adlı məqaləsi Koreyanın “Structural Engineering and Mechanics” jurnalında dərc olunub.

Bu barədə AZƏRTAC-a institutdan məlumat verilib. Bildirilib ki, məqalənin dərc olunduğu jurnal Struktur Mühəndislik və Mexanika Beynəlxalq Assosiasiyanın rəsmi elmi dərgisidir və 2,984 impakt faktora malikdir.

Tədqiqat mövzusu ilə əlaqədar doktorluq dissertasiyası yerinə yetirən tədqiqatçının bundan əvvəlki məqalələri ABŞ-a və Niderlanda məxsus yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc edilib.

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.