“Neft-qaz problemləri və perspektivləri” mövzusunda respublika konfransı keçiriləcək
Apr 26 , 2021 | 10:35 / Mühim hadisələr
Oxunma ( 279 )

24 may 2021-ci il tarixində AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunan “Neft-qaz problemləri və perspektivləri” mövzusunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının onlayn respublika elmi-praktiki konfransı keçiriləcək.

Tədbirdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılacaq:

- Neft və qaz geologiyası;

- Geokimya;

- Geofizika;

- Geodinamika;

- Geoekologiya;

- Hidrogeologiya;

- Quyu qazma texnologiyaları.

Konfransa tezislərin göndərilməsinə dair tələblər:

- məqalə iki tam A4 səhifədən çox ola bilməz. Haşiyələrin ölçüsü yuxarı, aşağı, sağ və soldan 2,54 sm;

- məqalənin başlığı ortada böyük hərflərlə Times New Roman şrifti, qalın, 12 pt, uzunluğu 2 sətirdən çox olmamalıdır (mərkəzləşdirilmiş);

- başlıqdan sonra boş sətir yoxdur, müəlliflərin adları ortada Times New Roman şrifti, normal, 12 pt;

- məqalənin əsas mətni Times New Roman şrifti, 12 pt, həm sol, həm də sağdan bərabər olmalıdır. Hər bir abzasın birinci sətri şəkil başlığı və istinadlar istisna olmaqla, 0,75 sm ilə girintili olmalıdır. Paraqraflar arasında boşluq / boş sətir əlavə edilməməlidir.

Tezislər 14 may tarixinə qədər conference@ogi.az email adresinə göndərilməlidir.

Ünvan: AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.