Fotos
Naimə Niyazova İtaliya Milli Tədqiqat Şurasının (CNR) Davamlı Bitki Mühafizəsi İnstitutunun Florensiya Tədqiqat Bölməsində dissertasiya mövzusu üzrə tədqiqatlarını davam etdirir
Dek 20 , 2022 | 03:31 / Mühüm hadisələr
Oxunma ( 389 )

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioadaptasiya laboratoriyasının kiçik elmi işçisi Naimə Niyazova İtaliya Milli Tədqiqat Şurasının (CNR) Davamlı Bitki Mühafizəsi İnstitutunun Florensiya Tədqiqat Bölməsində dissertasiya mövzusu üzrə tədqiqatlarını davam etdirir. Quraqlıq və virus streslərinin kombinə olunmuş təsirinə məruz qalmış və biostimulyator kimi mikroorqanizm ekstarktı ilə işlənmiş yerli və İtaliya mənşəli tomat sortlarında stresə davamlılığın qiymətləndirilməsi məqsədilə molekulyar və biokimyəvi səviyyələrdə analizlər aparılır.

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.