Roida Oqtay qızı Rzayeva

Roida Oqtay qızı Rzayeva 1979-cu ildə anadan olub. 1996-cı ildə orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib. 2000-ci ildə Bakı Dövlət Univesitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk bölməsinin bakalavriat, 2002-ci ildə isə magistratura pillələrini fərqlənmə diplomları ilə bitirib.

2002-2010-cu illərdə Azərbaycan MEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda çalışıb. 2003-2004 və 2007-2008 tədris illərində Bakı Dövlət Univesitetinin Şərqşünaslıq fakultəsində dərs deyib. 2001-ci ildən etibarən beynəlxalq konfranslarda sinxron tərcüməçi olaraq fəaliyyət göstərib.

2004-cü ildə Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyində çalışıb. 2002-2005-ci illər arasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türkiyə Təhsil nazirliyi nəzdində FONO Açıq Öyrətim mərkəzində şöbə müdiri olaraq çalışıb.

2005-2010-сu illərdə Şərqşünaslıq institutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri, eyni zamanda Azərbaycan MEA-nın Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi Humanitar və İctimai elmlər bölməsinin rəhbəri və mərkəzin büro üzvü olub.

2007-ci ildə «Müasir Türkiyədə modernləşmənin sosial-mədəni təhlili» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

2008-2010-cu illərdə Azərbaycan MEA-nın Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzinin, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə nəşr olunan “Gənc alimlərin əsərləri” elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olub. R.O.Rzayeva bir neçə beynəlxalq jurnallın redaksiya heyətinin üzvü, Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda nəşr olunan “Elmi əsərlər” jurnalın redaktor müavinidir.

2011-ci ilin yanvar ayından AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyir. 2013-cü ildə dosent elmi adını alıb.

2013-cü ildən AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, 17 yanvar 2014-cü ildən isə AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının idarə heyətinin üzvüdür.

“Пути развития турецкой литературы» (rus dilində, R.Əhmədov ilə həmmüəllifliklə, Bakı, 2001), “Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi” (Türkiyə türkcəsində, Ankara, 2012), “Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс” (rus dilində, Bakı, 2015) adlı kitabların, 2014-cü ildə isə İngiltərənin Kembric Skolars Pablişinq nəşriyyatının (Cambridge Scholars Publishing) kitabında və Oksfordda nəşr olunan topluda ingilis dilində fəsillərin, postmodernizm, multikulturalizm, «Şərq-Qərb», qeyri-Qərb müasirliyi, modernizm, modernləşmə, ictimai şüurun inkişafı, alternativ modernizmlər, ictimai-mədəni transformasiyaların və s. mövzularina həsr olunmuş 120-dən çox elmi əsərin müəllifidir, bunların yarısı respublikadan kənarda çap olunub.

R.Rzayeva həm respublikamızda, həm də xaricdə (İngiltərə, İtaliya, Fransa, Cənubi Koreya, Yunanıstan, Danimarka, Türkiyə, Rusiya, Litva, Kipr, Belarus və s.) 100-dən çox beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 35 sertifikat sahibidir. Azərbaycan, rus, Türkiyə Türkcəsi və ingilis dillərini bilir, ərəb, fars və əski osmanlıca dillərində elmi terminologiyanı istifadə edir.

2010-cu ildə MDB üzv ölkələrinin gənc alimləri arasında keçirilən “Debütlar birliyi” («Содружество дебютов») Beynəlxalq mükafat uğrunda müsabiqədə “Humanitar və ictimai elmlər” nominasiyası üzrə laureat adına layiq görülərək, diplom və mükafatla təltif edilib.

2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Şərqşünaslıq bölməsi üzrə ən yaxşı məruzəyə görə diplomla təltif edilib.

2007-ci ildə AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi tərəfindən Fəxri Fərman (Dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində fərqləndiyinə, gənc alimlərin mənafelərini müdafiə edən məsələlərdə fəal mövqe tutduğuna görə və 2007 – «Gənclər İli» münasibətilə) ilə təltif edilib.

2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 2007-ci ildə elm sahəsində nailiyyətlərə görə ilin gənc alimi kimi diplom və mükafatla təltif edilib.

Təşkilati, pedaqoji və elmi-tədqiqat fəaliyyətinə görə R.Rzayevaya Türkiyə Respublikasının Təhsil Nazirliyi (2003-2008), Türkiyənin Egey Universiteti (2010), Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (2011), Türkiyə Respublikasının Ailə və Sosial Siyasət Nazirliyi (2013), Türkiyə Elmlər Akademiyası (2014) tərəfindən təşəkkürnamələr verilmişdir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.