Fotos
Gənc geoloq-mütəxəssis EİF-nun maliyyə dəstəyilə Rusiya Elmlər Akademiyası Uzaq Şərq Bölməsində elmi tədqiqat işlərini həyata keçirib
Dek 18 , 2017 | 03:30 /
Oxunma ( 1582 )

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Palçıq vulkanizmi” şöbəsinin elmi işçisi, 2-ci kurs dissertant Elnur Baloğlanov Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “8-ci “Mobillik qrantı” müsabiqəsi çərçivəsində qalib olmuş “Palçıq vulkanlarının geoloji-geokimyəvi modelləşdirilməsi və güclü püskürmələrin ehtimal proqnozu” adlı qrant layihəsini icrası ilə bağlı Rusiya Elmlər Akademiyası Uzaq Şərq Bölməsinin Dəniz Geologiyası və Geofizikası İnstitutunda təcrübəkeçmədə  iştirak etmişdir.

Bir aylıq təcrübəkeçmə zamanı gənc mütəxəssis, sistemli şəkildə palçıq vulkanlarında aparılan rejim-müşahidə işlərinin nəticəsində qazhidrogeokimyəvi göstəricilərin monitorinqi ilə vulkanik ərazilərdə uzun zaman müddətində baş verən kiçik maqnitudalı zəlzələrin nəticəsində həmin göstəricilərin anomal dəyişməsi üçün qanunauyğunluqlar təklif etmişdir. Palçıq vulkanlarının geokimyəvi tədqiqatları ilə həmçinin sopka suyunun və brekçiyasının kimyəvi tərkibinə görə müxtəlif regionlar üzrə vulkanların fəaliyyət məhsullarının geokimyəvi xüsusiyyətlərinin fərqlilik variyasiyaları əsaslandırılmışdır. Azərbaycanda baş vermiş palçıq vulkanlarının püskürmələri və zəlzələlər  xronoloji təhlil olunaraq, müxtəlif zamanda baş vermiş püskürmələrin məhz zəlzələlərin “tətik” mexanizmi nəticəsində baş vermə ehtimalı təklif edilmiş model ilə dəqiqləşdirilmişdir.

EİF-nun maliyyə dəstəyi ilə reallaşan araşdırmalar və əldə olunan nəticələr Azərbaycanda palçıq vulkanlarının geokimyəvi-rejim tədqiqatları, eləcə də seysmikliklə əlaqədar vulkanik fəaliyyətin öyrənilməsi  elmi metodiki yanaşma və yeniliklər baxımından qeyri-ənənəvi xüsusiyyət daşıyır.

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.