Fotos
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda elmi seminar keçirilib
İyn 28 , 2018 | 06:00 / Mühim hadisələr
Oxunma ( 1047 )

AMEATorpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası və Azad Həmkərlar Komitəsinin təşkilatşılığı ilə elmi seminar keçirilib. Seminarda İnstitutunun Torpaqların minerologiyası və kimyası laboratoriyasının müdiri Hüseyn Mehdiyev “Torpaqda mineralların əmələgəlməsi və onun təsərrüfatlarda istifadə əhəmiyyətləri” adlı məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə mineralların təyin etmə xüsusiyyətləri, Lil fraksiyaların və  “MİNİ FLEKS-600”lərin mineral əmələgəlmədə rolları və istifadə tədbirləri, mineralların münbitlikdə və strukturda əhəmiyyətləri və s. mövzulara toxunulub. İnstitutun əməkdaşları seminarı maraqla dinləyib, öz sualları və təklifləri ilə çıxış ediblər.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.