Azərbaycanın invaziv florasına dair ilk məlumatlar dərc olunub
Sen 21 , 2018 | 01:00 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 830 )

Son illərdə iqlim şəraitinin dəyişilməsi ilə əlaqədar dünya florasında, o cümlədən Azərbaycanda invaziv (yad, kənardangəlmə) növlərin  sürətli, geniş miqyaslı artımı və miqrasiyası müşahidə edilir. Bu təbii ekosistemlərdə ciddi dəyişikliklərə səbəb olaraq, ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinə zərbə vurur.
Azərbaycanda invaziv bitkilərin yayılmasına dair ilk ətraflı məlumat AMEA Botanika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent R.T. Abdıyevanın kitabında təqdim edilir. Bu kitabda fitoinvaziv problemlər haqda ümumi məlumat və ilk öncə tədqiqi və monitorinqi tələb olunan 64 yad bitki növlərinin “qara siyahısı” təqdim olunur. Hər bir növün yerli adı, ilkin arealı, ölkənin botaniki-coğrafi bölgələrində yayılması göstərilir. Bu bitkilərin biologiyası və ekologiyası, habelə Azərbaycanda invaziv statusu ilə bağlı bəzi məlumatlar da təqdim edilir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.