AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun əməkdaşlarının beynəlxalq bazada referatlaşdırılmış xarici jurnalda növbəti məqaləsi dərc olunub
Okt 06 , 2018 | 08:25 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 785 )

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun əməkdaşlarının müştərək beynəlxalq tədqiqatlar çərçivəsində impakt faktoru 1,837 olan Tomson Reuters beynəlxalq bazada referatlaşdırılmış xarici jurnalda (Vagif Farzaliyev, Gunel Maharramov, Parham Taslimi, Afsun Sujayev, İlhami Gulçin, Synthesis, characterization, antioxidant, antidiabetic, anticholinergic, and antiepileptic properties of novel N‐substituted tetrahydropyrimidines based on phenylthiourea, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2018, Volume 32, Issue 9, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbt.22221) növbəti məqaləsi dərc olunub.

Məqalə feniltiokarbamid əsasında N-əvəzolunmuş tetrahidropirimidintionların sintezi və onların fizioloji fəallığının araşdırılmasına həsr olunumuşdur.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.