Ağsu Təcrübə-Dayaq Məntəqəsinin üzüm bağlarında bol məhsul yetişdirilib
Avg 26 , 2019 | 01:56 /
Oxunma ( 109 )

AMEA Zoologiya İnstitutunun Ağsu Təcrübə-Dayaq Məntəqəsində elmi-tədqiqat məqsədilə salınmış 1 hektar üzüm bağında mütəxəssislər tərəfindən bitkinin məhsuldarlığının azalmasına təsir edən zərərvericilər və onlara qarşı inteqrir mübarizə üzrə geniş araşdırmalar aparılıb. Araşdırmalar zamanı Tətbiqi Zoologiya Mərkəzində çoxaldılmış bir sıra səmərəli entomofaqlardan bioloji mübarizə məqsədilə istifadə olunub.

Tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq bu il üzüm bağından ilk olaraq 10 tona yaxın məhsul əldə edilib.

AMEA Zoologiya İnstitutunun Elmi Şurası və Həmkarlar Təşkilatının birgə iclasında bu məhsulun AMEA-nın elmi bölmələrinə verilməsi qərara alınıb. İlk olaraq 1,5 ton məhsul Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin institutlarına verilib.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.