AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyi qeyd olunacaq
Sen 30 , 2019 | 12:35 / Mühüm hadisələr
Oxunma ( 828 )

Oktyabrın 2-də saat 11:00-da AMEA-nın Əsas binasının Dairəvi akt zalında Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunan “Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.
Konfransın keçirilməsində məqsəd kimya sahəsində son nailiyyətlərin, kimyanın tədrisi problemlərinin müzakirəsi, yeni istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, respublika və xarici tədqiqatçılar, elmi-tədqiqat institutları və ali təhsil müəssisələri arasında elmi əlaqələrin yaradılmasıdır.
Tədbir "Neft, yanar şistlər, səmt qazları və təbii qazların emalının aktual problemləri", "Neft-kimya sintezinin perspektiv istiqamətləri, kompüter kimyası", "Ekologiya və enerji problemlərinin həllində “yasıl kimya”", "Aqrokimya və farmokimyanın aktual problemləri", "Nanotexnologiyalar", "Katalizatorlar, katalitik sistemlər, katalitik proseslər, proseslərin optimallaşdırılması və riyazı modelləşdirilməsi", "Səthi-aktiv maddələr və xüsusi təyinatlı reagentlər" və "Kimyanın tədrisinə yeni yanaşmalar (elm və təhsilin inteqrasiyası)" bölmələri üzrə təşkil ediləcək.

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.