Azərbaycan alimlərinin beynəlxalq tədqiqatlarının nəticələri xarici jurnalda dərc olunub
Sen 21 , 2020 | 09:34 / Elmi nəşrlər
Oxunma ( 335 )

AMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru, akademik Validə Əli-zadə və biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəşad Səlimov müxtəlif ölkələrdən olan aparıcı ekspert – alim həmkarları ilə müştərək axtarışların nəticələrinə həsr olunan məqaləsi impakt faktoru 1,516 olan “Inland waters” jurnalında dərc edilib.

Məqalə Biomüxtəliflik və Ekosistem Xidmətləri üzrə Hökumətlərarası Elm-siyasət Platformasının (IPBES) Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional qiymətləndirilməsi çərçivəsində daxili duz göllərinin ekosistemi və bioloji müxtəlifliyinə həsr edilmişdir. Daxili duzlu göllərin mövcud vəziyyəti və amillərin (iqlim dəyişikliyi, torpaq istifadəsi, çirklənmə, təbii ehtiyatların istismarı və invaziv növlərin) ekosistemə və biomüxtəlifliyə birbaşa təsiri, eləcə də yayılma arealı, yaşayış mühitinin deqradasiya dərəcəsi, nəsli kəsilməkdə olan növlərin növzənginliyi və bolluğu kimi indikatorlar istifadə edilməklə keçmiş, cari və gələcək tendensiyalar təhlil olunmuşdur.

Xatırladaq ki, adıçəkilən jurnal “Web of Science” beynəlxalq elmi bazasına Q2 kvartilinə daxildir və yuxarıda qeyd edilən “Overview of past, current and future ecosystem and biodiversity trends of inland saline lakes of Europe and Central Asia” adlı məqələ jurnalın internet səhifələrində yerləşdirilib.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20442041.2020.1772034

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.