AMEA-nın nəzdində Multikulturalizm problemləri üzrə institutlararası elmi tədqiqat virtual mərkəzi təsis ediləcək
Yan 27 , 2016 | 05:00 / Mühüm hadisələr
Oxunma ( 2723 )

Məlum olduğu kimi, 2016-cı il Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olunub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamda ölkənin müxtəlif elmi-pedaqoji, siyasi-ictimai qurumları ilə yanaşı AMEA-nın da qarşısına mühüm vəzifələr qoyulub.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin yanvarın 27-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik Kamal Abdullayev “Multikulturalizmin elmi-nəzəri əsasları və Azərbaycan reallığında inkişaf perspektivləri” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

K.Abdullayev ümummilli lider Heydər Əliyevin multikulturalizmin inkişafındakı əvəzsiz xidmətlərindən söz açıb. “Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir” – deyən natiq ümummilli liderin Azərbaycanın əsrlər boyu formalaşmış çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirdiyini, onu keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirdiyini söyləyib.

Dövlət müşaviri ölkədə multikulturalizmin dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildiyini və bu sahədə uğurlu siyasətin aparıldığını bildirib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin “Multikulturalizm Azərbaycan xalqına əsrlərdən bəri xas olan dəyərdir” fikrinin Azərbaycan multikulturalizminin elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsi üçün yetərli qədər əsas yaratdığını qeyd edən Kamal Abdulla bu istiqamətdə aparılan işlərdən danışıb. Akademik Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin AMEA-nın dəstəyi ilə hazırladığı “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları”, “Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və publisistik qaynaqları”, “Azərbaycan multikulturalizminin siyasi və hüquqi qaynaqları” əsərləri haqqında geniş məlumat verib.

Məruzəçi multikultural təhlükəsizliyin əsasını təşkil edən istiqamətlərdən bəhs edərək, qeyd edib ki, hər bir ölkə öz enerji, iqtisadi və milli təhlükəsizliyini qorumaqla yanaşı, multikultural təhlükəsizliyini də təmin etməlidir. “Multikultural təhlükəsizliyin ümumi mahiyyəti etnik, dini, irqi, mədəni mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün xalqların, etnik qrupların mədəni dəyərlərinin qorunması deməkdir”. Akademik bildirib ki, ölkə daxilindəki müxtəlif konfessiyalara siyasi münasibətin bərabər şəkildə yönəldilməsi, ölkədə milli müxtəlifliyin qorunmasına dövlət qayğısının göstərilməsi, ölkədə yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların mədəni dəyərlərinin mühafizəsinə dövlət və cəmiyyət tərəfindən dəstək verilməsi multikulturalizmin əsas prinsipləridir.

Sonra mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

AMEA Rəyasət Heyəti akademiyanın nəzdində Multikulturalizm problemləri üzrə institutlararası elmi tədqiqat virtual mərkəzinin təsis edilməsi, “Dünya multikulturalizm modelləri” mövzusunda lektoriyanın təşkili, “Multikulturalizm ensiklopediyası”nın hazırlanması, bundan əlavə, akademiyada fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı proqramları çərçivəsində elmi fəaliyyətlə məşğul olanlara multikulturalizm üzrə elmi tədqiqat mövzularının verilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdi.

 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.